Disclaimer & Privacy

Implantologica als (merk)naam, Implantologica online en de website www.implantologica.nl zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), vertegenwoordigd middels het Congresbureau NVOI. De Congresbureau NVOI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.implantologica.nl en de binnen Implantologica online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is het Congresbureau NVOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door het Congresbureau NVOI hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de Firefox webbrowser.Copyrights
Alle informatie binnen het domein www.implantologica.nl is exclusief eigendom van Implantologica online cq het Congresbureau NVOI, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's en/of van downloads die door het Congresbureau NVOI binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door het Congresbureau NVOI.Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de Implantologica website. Het Congresbureau NVOI hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen Implantologica online is het Congresbureau NVOI, Postbus 34, 1633 ZG te Avenhorn.Surfen op www.implantologica.nl

Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. Het Congresbureau NVOI legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.Online inschrijven voor het Implantologica symposium

Wanneer u zich aanmeldt en via deze site inschrijft voor het Implantologica symposium, legt het Congresbureau NVOI de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de digitale verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het digitale inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt het Congresbureau NVOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving voor het Implantologica symposium.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciƫle doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.Logbestanden en cookies
De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.


Wanneer u evenwel over gaat tot inschrijving via deze site wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het inschrijfgedeelte van de site) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wijzigingen
Het Congresbureau NVOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van deze site worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.Links naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Congresbureau NVOI. Het Congresbureau NVOI is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de NVOI cq het Congresbureau NVOI, neemt u dan schriftelijk contact op met:Congresbureau NVOI
Postbus 34

1633 ZG Avenhorn
congresbureau@nvoi.nl
Euroteknika NL Excent Tandtechniek DentMerk Benelux B.V. Robouw Medical BioHorizons GmbH MegaGen Benelux B.V. Dentaid Benelux B.V. Implacom Memodent B.V. Dent-Med Materials B.V. Materialise Dental N.V. Biomet 3i Nederland Elysee Dental Solutions Dentsply Friadent Benelux NV/SA Dyna Dental Engineering B.V. MIS Nederland BioComp Industries Philips Oral Health Care Straumann B.V. Thommen Medical Benelux B.V. Henry Schein Dental Nobel Biocare LabOral Diagnostics Pro-Cam Implants B.V. Dentalair Products Nederland B.V. ImplantDirect Benelux