Contact met het Congresbureau NVOI, voor nadere inlichtingen omtrent de organisatie van het symposium, uw inschrijving en de facturatie.
Alle door de NVOI aangeboden cursussen en congressen vallen onder het beheer van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). De organisatie van en coordinatie voor alle NVOI cursussen, congressen, symposia en studiedagen is in handen van het congresbureau, dat wordt aangestuurd door het secretariaat van de NVOI. Het secretariaat heeft de beschikking over een professioneel en dagelijks bereikbaar team onder leiding staat van Jolanda Exalto.

Voor vragen omtrent Implantologica, uw inschrijving en de facturatie:

Congresbureau NVOI / NSOI
Postbus 34
1633 ZG Avenhorn
f   +31 (0)229 54 34 67
e   congresbureau@nvoi.nl

Annulering van uw inschrijving dient schriftelijk te geschieden bij het congresbureau.
Dit kan tevens per mail via
deze link.


Voor secretariële vragen met betrekking tot de NVOI kunt u terecht bij:

Secretriaat NVOI
Postbus 34
1633 ZG Avenhorn
f   +31 (0)229 543 467
e   secretariaat@nvoi.nl
www.nvoi.nl


Klachtenregeling NVOI / NSOI
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting voor Orale Implantologie (NSOI) en de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) hechten eraan tevreden cursisten te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen.

Meld ons dus graag wanneer u tevreden bent, of als u ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de verbetering van het NVOI trainings- en opleidingsprogramma. Maar ook als u meent dat u als deelnemer tekort wordt gedaan, of dat bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd.

In zo’n geval wordt de deelnemer verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk drie weken na beëindiging van de cursus of het congres, schriftelijk in te dienen bij het bestuur van de NVOI. Deze draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht er een adequate afhandeling zal plaats vinden.

Wanneer de afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, kan de deelnemer een klacht hierover indienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke door de NVOI aangestelde commissie die vervolgens een bindende uitspraak doet voor zowel de klager als de NVOI.

Dent-Med Materials B.V. Euroteknika NL Straumann B.V. BioComp Industries Biomet 3i Nederland Memodent B.V. MegaGen Benelux B.V. Philips Oral Health Care BioHorizons GmbH DentMerk Benelux B.V. Dyna Dental Engineering B.V. LabOral Diagnostics Dentsply Friadent Benelux NV/SA Thommen Medical Benelux B.V. Materialise Dental N.V. Pro-Cam Implants B.V. Dentaid Benelux B.V. Elysee Dental Solutions Robouw Medical MIS Nederland Nobel Biocare Implacom Henry Schein Dental Excent Tandtechniek Dentalair Products Nederland B.V. ImplantDirect Benelux